HO - Chuyên viên Tuyển dụng & Thu hút nhân tài

HO - Chuyên viên Tuyển dụng & Thu hút nhân tài

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Làm chủ và triển khai toàn bộ hoạt động tuyển dụng để đảm bảo trải nghiệm tích cực cho ứng viên, lập kế hoạch cho các quy trình phỏng vấn và lựa chọn, bao gồm: quản lý tin tuyển dụng, các cuộc gọi sàng lọc, đánh giá và phỏng vấn trực tiếp, phân bổ ứng viên trúng tuyển về các đơn vị...

 • Xác định & tận dụng các nguồn tuyển dụng trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch tuyển dụng cao điểm để đáp ứng nhân sự các phòng giao dịch và chi nhánh ACB;

 • Tham gia lập kế hoạch và tổ chức các dự án truyền thông phục vụ công tác quảng bá thương hiệu Nhà Tuyển dụng;

 • Hình thành mối quan hệ chặt chẽ với các Trưởng đơn vị để đảm bảo kỳ vọng của ứng viên / người phỏng vấn được xác nhận rõ ràng;

 • Phân tích, tư vấn cho Trưởng đơn vị trong việc đánh giá và tuyển chọn nhân sự;

 • Thực hiện công tác bổ nhiệm, thay đổi chức danh, điều chuyển để phát triển nghể nghiệp nhân viên nội bộ;

 • Lưu giữ hồ sơ của tất cả các tài liệu được sử dụng cho việc tuyển dụng, bao gồm ghi chú phỏng vấn và các quy trình giấy tờ liên quan;

 • Thực hiện các báo cáo, các thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu về công tác tuyển dụng;

 • Hỗ trợ thiết lập các chính sách, xây dựng quy trình, quy trình tuyển dụng và quản lý nhân sự.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ lao động, Quản trị hành chánh, Luật dân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan;

 • Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng và thu hút nhân tài trong ngân hàng;

 • Có kinh nghiệm với việc tuyển dụng toàn chu kỳ, sử dụng các kỹ thuật phỏng vấn và phương pháp đánh giá khác nhau;

 • Hiểu biết sâu sắc về thông tin của ngành, các xu hướng tuyển dụng mới;

 • Khả năng sắp xếp, quản lý các quy trình lập hồ sơ một cách khoa học;

 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt;

 • Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng anh tốt, có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply