HO - Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý Kết Quả Hoạt Động

HO - Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý Kết Quả Hoạt Động

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Triển khai và giám sát các chính sách, qui định, qui trình về việc giao, nhận, đánh giá kết quả hoạt động của toàn hàng.

 • Phát triển công việc được giao 

 • Quản lý công việc được giao 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: 

 • Trình độ tối thiểu: Đại học 
 • Chuyên ngành: Toán tin, Tài chính

Chứng chỉ: 

 • Ngoại ngữ: Toeic 500
 • Tin học: Trình độ tin học loại C 
 • Các chứng chỉ liên quan đến BSC (nếu có).

Năng lực: 

 • Kiến thức/chuyên môn: 
 • Kiến thức về kinh tế, tài chính
 • Kiến thức cơ bản về công việc đánh giá kết quả làm việc
 • Kiến thức về toán học

Kỹ năng: 

 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề 
 • Kỹ năng đánh giá, phân tích 
 • Kỹ năng thuyết phục 
 • Kỹ năng thuyết trình 

Các kinh nghiệm liên quan: 

 • Nhân viên: Tối thiểu 1 năm trong ngành nhân sự ( mảng đánh giá thành tích) và lĩnh vực tài chính. 
 • Chuyên viên: Tối thiểu 2 năm trong ngành nhân sự (mảng đánh giá thành tích) và lĩnh vực tài chính. 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển