HO - Chuyên Viên Banca KHDN (BH Phi Nhân Thọ)

Mô Tả Công Việc

 • Triển khai công tác thúc đẩy bán hàng xuống kênh phân phối:
  • Tiếp nhận các thông tin yêu cầu hỗ trợ của Đơn vị
  • Hỗ trợ KPP cập nhật các thông tin liên quan đến tài sản bảo hiểm;
  • Làm viêc với các đối tác để cung cấp cho KH ACB những bảo chào phí bảo hiểm tốt nhât;
  • Chủ động phối hợp Quản lý Vùng/Cụm và các với các đơn vị được phân công để  kiểm soát,  triển khai thúc đẩy bán nhằm hoàn thành kế hoạch doanh thu được giao.
 • Phối hợp các  đối tác có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, bồi thường và các vấn đề phát sinh khác đối với các khách hàng qua ngân hàng.
 • Xây dựng kế hoạch thúc đẩy Bancassurance KHDN và các chương trình thi đua thúc đẩy bán hàng kênh bancas đối với các đối tác.
 • Phối hợp các bộ phận nghiệp vụ của đối tác và các phòng ban nội bộ của ACB để xây dựng các sản phẩm hợp tác, quy trình tác nghiệp giữa ACB và các đối tác.
 • Thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm và kỹ năng bán hàng dành cho KHDN
 • Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan theo quy định

Yêu Cầu:

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành
 • Ưu tiên có kinh nghiệm với sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ
 • Có bằng đại học trở lên
 • Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty bảo hiểm lớn

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply