DBB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cao Cấp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động bán hàng khách hàng doanh nghiệp nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao hàng năm; đồng thời quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự quản lý khách hàng doanh nghiệp tại đơn vị.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm.

2. Thẩm định khách hàng.

3. Thực hiện các thủ tục nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến khách hàng.

4. Quản lý và chăm sóc khách hàng.

5. Quản lý hoạt động kinh doanh.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển