HO - Giám Đốc Tuân Thủ Quan Hệ Lao Động

HO - Giám Đốc Tuân Thủ Quan Hệ Lao Động

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Xây dựng, cập nhật chính sách tuân thủ quan hệ lao động:

 • Xây dựng các chính sách quản lý, định hướng hành vi tuân thủ quan hệ lao động trong tổ chức và nâng cao nhận thức về tuân thủ của nhân viên các cấp.
 • Phát triển các giải pháp công nghệ cho việc quản lý và đánh giá mức độ tuân thủ của toàn hàng.

2. Quản lý sự tuân thủ trong quan hệ lao động:

 • Quản lý và đánh giá mức độ tuân thủ trong quan hệ lao động.
 • Xử lý các hành vi vi phạm Nội quy lao động, kỷ luật lao động đối với nhân viên.
 • Giải quyết khiếu nại và tranh chấp lao động với nhân viên.
 • Trực tiếp thực hiện hoặc tư vấn các đơn vị quy trình, thủ tục, hồ sơ khi tiếp các cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra lao động và công ty kiểm toán về quản lý quan hệ lao động.
 • Thực hiện các báo cáo về vi phạm theo yêu cầu của Thanh tra Ngân hàng nhà nước.
 • Thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến quy định chính sách về tuân thủ quan hệ lao động cho nhân viên toàn hệ thống.

3. Vận hành dịch vụ quan hệ lao động (theo khu vực được phân công):

 • Thiết lập quan hệ lao động thông qua các nguyên tắc ký kết các loại hợp đồng.
 • Giải quyết đề nghị nghỉ không hưởng lương của nhân viên.
 • Quản lý quá trình cập nhật và ban hành các quyết định nhân sự.
 • Định hình lực lượng lao động thông qua nguyên tắc ứng xử với nhóm nhân viên thường xuyên không đạt yêu cầu.
 • Vận hành chính sách liên quan đến việc chấm dứt quan hệ lao động.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc đảm nhiệm.

4. Các công việc khác: Theo phân công/ủy quyền của Trưởng đơn vị hoặc người phụ trách có thẩm quyền.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ Học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản lý nguồn nhân lực/ Luật/ Quản trị kinh doanh...

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan:

 • Kiến thức về pháp luật lao động.
 • Kiến thức về quản trị nhân sự.

3. Các Kỹ Năng:

 • Năng lực phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Năng lực giao tiếp thuyết phục.
 • Năng lực soạn thảo văn bản.
 • Năng lực quản trị nhân sự nâng cao.
 • Năng lực đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Tiếng Anh (nói, viết) tương đương bằng B;
 • Vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Power point….

4. Các Kinh nghiệm Liên quan:

 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý quan hệ lao động hoặc lĩnh vực có liên quan.

5. Các Phẩm chất Cá nhân/ Hành vi cần có:

 • Có tinh thần trách nhiệm.
 • Chủ động trong công việc.
 • Có tinh thần cộng tác.
 • Kiên nhẫn, tỉ mỉ.
 • Trung thực.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hồ Chí Minh
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển