HO - Nhân Viên Xử Lý Nghiệp Vụ Đại Lý - Trung tâm thẻ

HO - Nhân Viên Xử Lý Nghiệp Vụ Đại Lý - Trung tâm thẻ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Hỗ trợ các đơn vị phát triển đại lý về nghiệp vụ:

 •     Hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn cho các đơn vị về nghiệp vụ thanh toán thẻ.
 •     Hướng dẫn các đơn vị về xử lý khiếu nại giao dịch của đại lý, khiếu nại về các khoản thanh toán
 •     Hỗ trợ về nghiệp vụ cho các đơn vị khi triển khai các dự án chấp nhận thanh toán thẻ.

2. Tiếp nhận và khai báo thông tin đại lý, thông số máy theo đề nghị của các đơn vị:

 •     Khai báo thông tin đại lý trên Hệ thống  thẻ.
 •     Khai báo thông số máy.
 •     Tiếp nhận đề nghị thay đổi thông tin đại lý từ các đơn vị.
 •     Thực hiện điều chỉnh thông tin đại lý trên Hệ thống thẻ.

3. Tiếp nhận và xử lý các giao dịch của đại lý theo đề nghị của các đơn vị:

 •     Lập báo báo các giao dịch nghi ngờ không hợp lệ và thực hiện tạm hoãn thanh toán các giao dịch bất thường, không hợp lệ.
 •     Lập Batch các Bảng kê, hóa đơn giao dịch nhờ thu, giao dịch lỗi.
 •     Tiếp nhận các giao dịch thanh toán bằng thiết bị điện tử bị lỗi.

4. Là đầu mối tiếp nhận và phối hợp xử lý giao dịch bị khiếu nại của đại lý:

 •     Tiếp nhận thông tin giao dịch bị khiếu nại từ Bộ phận Tra soát giao dịch.
 •     Phân loại giao dịch khiếu nại và liên lạc thông báo các đơn vị để kiểm tra tình trạng giao dịch và yêu cầu cung cấp các chứng từ liên quan đến giao dịch.
 •     Phân tích tình hình giao dịch.
 •     Xử lý bồi hoàn, trích tiền đại lý hoặc cung cấp hóa đơn giao dịch và các chứng từ cho Bộ phận Tra soát giao dịch.

5. Là đầu mối tiếp nhận và cung cấp thiết bị, phụ kiện cho các đơn vị:

 •     Tiếp nhận và lập đề xuất về cung cấp thiết bị theo yêu cầu của các đơn vị.
 •     Tiếp nhận thiết bị hư hỏng từ các đơn vị và chịu trách nhiệm liên hệ sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị cho các đơn vị.
 •     Cung cấp hóa đơn, Logo, Ribbon mực và các phụ kiện liên quan khác cho các đơn vị.

6. Công việc liên quan đến dự án và các công việc khác:

 •     Tham gia thử nghiệm các dự án có liên quan đến hệ thống, thiết bị thanh toán thẻ và liên quan đến nghiệp vụ thanh toán thẻ.
 •     Quản lý và lưu trữ các hồ sơ chứng từ đề nghị từ các đơn vị liên quan đến đại lý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ: 

 • Trình độ Đại học
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Ngân hàng, Tài Chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing.

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Không bắt buộc

2. Các kiến thức chuyên môn liên quan:

 • Nghiệp vụ thẻ
 • Electra liên quan vận hành thẻ

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

 • Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 4 năm liên tiếp 2018 – 2022.
 • Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân
 • Lương tháng 13 cố định
 • Thưởng theo năng suất, hiệu quả công việc vào cuối năm: 1-4 tháng lương (phụ thuộc theo xếp loại thành tích)
 • Thưởng các dịp lễ và sinh nhật ngân hàng, quà tặng trung thu..
 • Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị.
 • Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...).
 • Được cấp đồng phục nhân viên, và tham gia các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply