HO - Assistant Manager, HRBP (Fintech and Banking)

HO - Assistant Manager, HRBP (Fintech and Banking)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đề xuất nhân sự cho các vị trí chủ chốt:

 • Thực hiện khảo sát 360 độ cho các trường hợp bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí chủ chốt
 • Tìm kiếm, đánh giá, đề xuất ứng viên bên ngoài và nội bộ để đáp ứng nhu cầu cho các vị trí chủ chốt còn thiếu
 • Đề xuất các hoạt động đào tạo và phát triển nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực nhân sự chủ chốt

Nhận diện và phát triển nhân viên tiềm năng (Hipo):

 • Thông đạt, hướng dẫn đảm bảo các đơn vị hiểu rõ và thực hiện đúng chính sách và các chương trình phát triển nhân sự
 • Tư vấn, hướng dẫn đơn vị trong công tác phân loại nhân tài, nhận diện và phát triển nhân viên tiềm năng
 • Tư vấn, hỗ trợ nhân viên tiềm năng xác định được mục tiêu nghề nghiệp, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân (IDP)

Truyền thông và đảm bảo tính thống nhất:

 • Thông đạt, hướng dẫn đơn vị thực hiện thống nhất các chính sách, quy định, thủ tục được ban hành, đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong môi trường làm việc
 • Tư vấn, hỗ trợ đơn vị giải quyết khiếu nại, mâu thuẫn nội bộ và các vướng mắc liên quan dến vấn đề nhân sự

Đảm bảo kế hoạch nguồn nhân lực:

 • Phối hợp, giám sát các đơn vị liên quan trong công tác tuyển dụng, điều động, bố trí nhân sự để đảm bảo các đơn vị trong phạm vi phụ trách có đủ nhân sự hoạt động
 • Tư vấn đơn vị sử dụng nguồn lực hiệu quả

Thu thập phản hồi và đề xuất:

 • Tổng hợp, phân tích các phản hồi về chính sách nhân sự, tình hình biến động nhân sự, thị trường lao động và đề xuất giải pháp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • Có kiến thức tổng quát về quản trị nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đãi ngộ, quản lý nhân tài, phát triển tổ chức, luật lao động
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác với con người
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, thuyết trình , quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
 • Tự tin, quyết đoán

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Manager
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển