HO - Chuyên Viên Sản phẩm Tài Trợ Thương Mại

HO - Chuyên Viên Sản phẩm Tài Trợ Thương Mại

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham mưu, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm (TTQT) cho Giám đốc sản phẩm.
 • Thiết kế, cải tiến sản phẩm được phân công phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng trong từng thời kỳ
 • Quản lý sản phẩm: theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch sản phẩm được phân công,...
 • Triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động bán sản phẩm:
 • Triển khai sản phẩm sau khi được ban hành/điều chỉnh đến KPP theo kế hoạch được giao
 • Tư vấn, giải quyết các vướng mắc, ngoại lệ của chi nhánh/ phòng giao dịch liên quan đến sản phẩm được phân công
 • Khảo sát, cập nhật lãi suất/phí của các ngân hàng trên thị trường liên quan đến sản phẩm được phân công
 • Xây dựng sổ tay sản phẩm được phân công, phối hợp xây dựng tài liệu liên quan cho các Hội thảo/ Hội nghị (nếu có),…
 • Hỗ trợ marketing sản phẩm được phân công
 • Giám sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh sản phẩm sau khi sản phẩm được triển khai theo kế hoạch được giao

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh…
 • Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và 01 năm liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu, các sản phẩm TTQT
 • Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tư duy, phán đoán
 • Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp
 • Kỹ năng làm việc đội/nhóm
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Ngoại ngữ: Anh văn tương đương B trở lên (nghe, nói, viết thành thạo)

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply