HO - Chuyên Viên Tác Nghiệp Bảo Lãnh

HO - Chuyên Viên Tác Nghiệp Bảo Lãnh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phát triển mảng công việc được phân công

a. Soạn thảo, kiểm soát, phê duyệt mẫu thư bảo lãnh

 • Tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh từ KPP
 • Kiểm tra hồ sơ; tư vấn cho KPP
 • Thực hiện soạn thảo, kiểm soát, phê duyệt mẫu thư bảo lãnh
 • Phản hồi kết quả/ thông tin cho KPP

b. Hạch toán vào hệ thống DNA

 • Hạch toán kế toán các giao dịch liên quan đến hồ sơ bảo lãnh theo đúng quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát của ACB. Đảm bảo tính chính xác đầy đủ trong việc hạch toán các nghiệp vụ giao dịch phát sinh nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho ACB và khách hàng

c. Tất toán thư bảo lãnh

 • Tiếp nhận yêu cầu từ KPP
 • Kiểm tra hồ sơ và thực hiện xuất ngoại bảng khi thư bảo lãnh hết hiệu lực, hoặc khi được duyệt chấm dứt thư bảo lãnh trước hạn
 • Hoàn trả tiền ký quỹ
 • Phản hồi kết quả/ thông tin cho KPP

d. Quản lý lưu trữ hồ sơ tác nghiệp theo quy định của ACB

e. Xác thực thư bảo lãnh do ACB phát hành

 • Tiếp nhận yêu cầu từ KPP
 • Kiểm tra thư bảo lãnh trên hệ thống
 • Kiểm soát xác thực cho GĐK KHDN/ GĐ Phòng bảo lãnh đại diện ACB ký văn bản xác thực thư bảo lãnh do ACB phát hành
 • Phản hồi kết quả/ thông tin cho KPP

2. Quản lý mảng công việc được phân công

 • Quản lý các hồ sơ tác nghiệp theo quy định của ACB
 • Đề xuất các cải tiến về sản phẩm, mẫu biểu, quy trình nghiệp vụ
 • Nhận diện, đánh giá, kiểm soát và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro có khả năng phát sinh trong quá trình tác nghiệp bảo lãnh
 • Tham mưu cho GĐ BP Tác nghiệp bảo lãnh/ GĐ Phòng bảo lãnh liên quan mảng phụ trách
 • Các Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động vận hành bảo lãnh trong nước; theo yêu cầu của GĐ Phòng bảo lãnh/ GĐ BP Tác nghiệp bảo lãnh

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ Học vấn

Educational Qualifications

 • Trình độ tối thiểu (Degree): Tốt nghiệp Đại học

         Chuyên ngành (Majors): Kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh hoặc ngân hàng

 • Chứng chỉ (Licences):
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Ngoại ngữ: Anh văn tương đương bằng B trở lên (nghe, nói, đọc, viết thành thạo)

2. Năng lực:

Competencies

Kiến thức/ Chuyên môn:

 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ bảo lãnh ngân hàng
 • Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực bảo lãnh
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp

3. Kỹ năng:

 • Kỹ năng tư duy, phán đoán
 • Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

Relevant Experiences

 • Số năm: Tối thiểu 3 năm làm việc trong ngân hàng và 2 năm liên quan đến lĩnh vực phụ trách
 • Lĩnh vực: bán hàng, sản phẩm, phân tích tín dụng, pháp lý chứng từ, vận hành tín dụng

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển