DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản

Mô Tả Công Việc

 • Thấm định tài sản đảm bảo
 • Thẩm định thực tế tại nơi tài sản tọa lạc.
 • Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ bộ chứng từ tài sản đảm bảo.
 • Xác định tính xác thực của các thông tin về tài sản bảo đảm theo chứng từ sở hữu.
 • Xác định các vấn đề có liên quan đến nội dung thẩm định tài sản (như quy hoạch, khả năng chuyển nhượng, tính pháp lý...)
 • Tính toán giá trị của tài sản đảm bảo.
 • Kiến nghị các vấn đề có liên quan đến tài sản đảm bảo.
 • Lập tờ trình thẩm định tài sản.
 • Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, của ACB về thẩm định tài sản bảo đảm.
 • Điều tra, thu thập thông tin về quy hoạch của tài sản thẩm định
 • Khách hàng vay mua nhà thanh toán qua ngân hàng.
 • Ket quả bán đấu giá của cơ quan nhà nước.
 • Báo chí, internet.
 • Cá nhân / đơn vị kinh doanh, môi giói bất động sản, định giá.
 • Khác ...
 • Đào tạo nhân viên thẩm định tài sản:
 • Đào tạo tại chỗ cho nhân viên thẩm định tài sản do mình quản lý về nghiệp vụ.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ cho các nhân viên thẩm định.

Yêu Cầu Công Việc

 •     Học vấn : Đại học (chuyên ngành Thẩm định giá, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật)
 •     Kiến thức về thẩm định giá và luật đất đai;
 •     Kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng
 •     Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến hoạt động thẩm định giá/ kinh tế ngân hàng tối thiểu là 02 năm.
 •     Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
 •     Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục;
 •     Kỹ năng lưu trữ hồ sơ.
 •     Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 •     Ngoại ngữ giao tiếp cơ bản
 •  

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Fresh
ĐB Sông Cửu Long
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
An Giang
Tiền Giang
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển