HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

 

1. Tìm kiếm, phát triển khách hàng

 • Chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân dựa trên chỉ tiêu được giao trong năm.
 • Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tiềm năng, thiết lập cuộc hẹn và tiếp cận với khách hàng.
 • Giới thiệu, tư vấn, đưa ra các giải pháp tài chính, thuyết phục KHDN đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng (Tín dụng, Bảo hiểm, Kinh doanh ngoại tệ, Dịch vụ tài khoản, Dịch vụ TTQT,...).

2. Thẩm định khách hàng

 • Thu thập thông tin và hồ sơ, thực hiện thẩm định (hoặc phối hợp với các Bộ phận/Phòng ban có liên quan), lập tờ trình đề xuất và trình cấp phê duyệt xem xét nhu cầu của KHDN.
 • Cùng tham gia hỗ trợ/hướng dẫn nhân viên trong quá trình thẩm định.

3. Thực hiện các thủ tục nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến khách hàng

 • Phối hợp với các Phòng ban, Bộ phận có liên quan hoàn tất các thủ tục hồ sơ cần thiết gửi đến khách hàng thực hiện ký kết.
 • Giải thích, thương lượng, thuyết phục các điều khoản theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, trong hợp đồng và theo quy định của Ngân hàng.

4. Quản lý và chăm sóc khách hàng

 • Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của khách hàng đã cấp tín dụng.
 • Là đầu mối tiếp nhận các khiếu nại, thông tin phản hồi của khác hàng và đề xuất hướng giải quyết lên cấp có thẩm quyền.
 • Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan để đôn đốc, thu hồi nợ và lãi khi đến hạn. Trình giải pháp xử lý nợ đối với các khoản nợ quá hạn của khách hàng.
 • Chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, chủ động phối hợp và xử lý đáp ứng kịp thời nhu cầu hợp lý của khách hàng.
 • Phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững giữa khách hàng và ACB (Nhằm bán chéo sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng, phát triển nhóm khách hàng có liên quan, phát triển khách hàng mới nhờ khách hàng giới thiệu).
 • Đảm nhiệm việc quản lý, chăm sóc khách hàng SME; MM, LC do mình phát triển hoặc được giao (Theo quy định của ACB từng thời kỳ).

5. Hướng dẫn, kèm cặp nhân viên

 • Hướng dẫn, hỗ trợ RA tân tuyển trong giai đoạn học việc – thử việc.
 • Hỗ trợ nhân viên và chuyên viên tại đơn vị các vướng măc, khó khăn phát sinh trong quá trình bán hàng (Theo phân công của Trưởng đơn vị hoặc HCB).

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

 • Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

2. Kiến thức/Chuyên môn có liên quan

 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (nói và viết) tương đương bằng C.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Powerpoint,...
 • Kiến thức về pháp luật ngân hàng (Luật NHNN/Luật các TCTD,...).
 • Kiến thức về quy trình, sản phẩm, dịch vụ của ACB.
 • Kiến thức về thanh toán quốc tế.
 • Kiến thức về nghiệp vụ tín dụng.

3. Các kỹ năng

 • Kỹ năng đàm phán.
 • Kỹ năng thẩm định.
 • Kỹ năng phân tích tín dụng.
 • Kỹ năng phân tích thị trường.
 • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.

4. Các kinh nghiệm liên quan

4.1. Đối với ứng viên nội bộ

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí RO.
 • Hoặc 2 năm công tác tại các chức danh thuộc quản lý của Khối KHDN, trong đó tối thiểu 1 năm làm việc tại chức danh tương đương.

4.2. Đối với ứng viên bên ngoài

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng hoặc trong các lĩnh vực tương đương (Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán,...).
 • Hoặc tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm ở vị trí phát triển khách hàng doanh nghiệp.

5. Các phẩm chất cần có

 • Trung thực, thẳng thắn, liêm khiết.
 • Năng động, nhẫn nại, nhạy bén trong kinh doanh.
 • Khả năng làm việc độc lập/nhóm, có tính sáng tạo.
 • Có tầm nhìn sâu rộng và có tính hệ thống.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Manager
Experience
Hà Nội
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hà Nội
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển