HO - Chuyên viên Xây dựng chính sách phát triển Thẻ

HO - Chuyên viên Xây dựng chính sách phát triển Thẻ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia nghiên cứu định kỳ (qu‎ý, năm) về hành vi chủ thẻ và các vấn đề có liên quan đến việc hỗ trợ bán thẻ, tăng doanh số chi tiêu của thẻ;
 • Phát triển và cải tiến chính sách cho các loại thẻ;
 • Thực hiện kế hoạch phát hành sản phẩm mới phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu;
 • Ban hành các công văn, thông điệp liên quan đến thẻ;
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan điều chỉnh và xây dựng các quy trình tác nghiệp, mẫu biểu liên quan đến nghiệp vụ thẻ;
 • Phát triển và duy trì quan hệ với đối tác;
 • Hỗ trợ, đào tạo Kênh phân phối về chính sách sản phẩm thẻ;
 • Thực hiện triển khai các chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ;
 • Thực hiện triển khai các chương trình để duy trì khách hàng, cải tiến và phát triển các chính sách, sản phẩm, dịch vụ cộng thêm cho khách;
 • Xây dựng/duy trì mối quan hệ hợp tác & kiến nghị các giải pháp nhằm cải tiến & nâng cao hiệu quả trong quan hệ với các đối tác;
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc khác được Ban giám đốc Trung tâm phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
 • Có kiến thức về quản trị kinh doanh, các sản phẩm Thẻ đặc biệt là sản phẩm thẻ ghi nợ và trả trước;
 • Có kiến thức về quy định của Ngân hàng, Visa, MasterCard, JCB... có liên quan đến thẻ;
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý phát triển sản phẩm;
 • Kỹ năng sử dụng Vi tính văn phòng, Anh văn giao tiếp.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển