IT - Automation Tester (Mobile)

IT - Automation Tester (Mobile)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Phân tích và thiết kế test case dựa trên những yêu cầu của Nghiệp vụ.
 • Thực hiện việc test UI trên các nền tảng khác nhau như : Web Browser , Mobile Device.
 • Thực hiện việc test tích hợp , test API , test Database nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho các dự án.
 • Có thể thực hiện các yêu cấu liên quan đến Automation Test để hỗ trợ việc regression test , tích hợp với CI/CD dự án 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm test automation Mobile.
 • Có kinh nghiệm build CI/CD là lợi thế.
 • Có kinh nghiệm xây dựng framework là lợi thế.
 • Ngôn ngữ lập trình: Groovy, JavaScript
 • Cơ sở dữ liệu: SQL server, Oracle
 • Kinh nghiệm test performance, test manual Mobile, web, API
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên môn và giao tiếp với đối tác nước ngoài

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Hồ Chí Minh
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển