HO - Giám Đốc/Chuyên Viên Quản lý FIRB – Basel II&III

HO - Giám Đốc/Chuyên Viên Quản lý FIRB – Basel II&III

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 • Tổ chức và thực hiện các công việc về kiểm soát FIRB, đánh giá việc thực hiện quản lý rủi ro nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Basel II & III cho toàn hàng.
 • Phát triển mảng công việc được phân công.

 • Quản lý mảng công việc được phân công

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

1.Trình độ Học vấn

Educational Qualifications

1.1 Trình độ tối thiểu (Degree): đại học

Chuyên ngành (Majors): tài chính, ngân hàng, toán ứng dụng, kiểm toán, luật

1.2 Chứng chỉ (Licences): ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế như FRM, CFA, CIMA

2. Năng lực

Competencies

2.1 Kiến thức/ Chuyên môn

Knowledge/ Expertise

 • Có kiến thức về tài chính, kế toán, kinh tế vĩ mô và hiểu biết về tình hình chính trị, xã hội

 • Có kiến thức về quy định pháp luật

 • Có kiến thức về quản lý dữ liệu, phân tích thống kê toán, phân tích định lượng

 • Am hiểu về hoạt động ngân hàng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng

 • Am hiểu về mô hình quản lý rủi ro và phương pháp, mô hình phân tích, đo lường rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế

2.2 Kỹ Năng

Skills

 • Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc

 • Kỹ năng quản lý kết quả công việc

 • Khuyến khích sử dụng, hiểu biết các ngôn ngữ lập trình: SQL, R, Python,…

 • Kỹ năng tin học văn phòng

 • Kỹ năng đọc và giao tiếp tiếng Anh tốt

3.Các Kinh nghiệm Liên quan

Relevant Experiences

 • Số năm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí này hoặc tương đương

 • Lĩnh vực: quản lý rủi ro tại các tổ chức tài chính, các tổ chức tín dụng, tư vấn quản lý rủi ro tại các tổ chức kiểm toán độc lập lớn; quản lý rủi ro và xây dựng phương pháp, mô hình phân tích và đo lường rủi ro tại ngân hàng, công ty bảo hiểm.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển