HO - Giám Đốc/Chuyên Viên Xây Dựng Mô Hình & Định Lượng

HO - Giám Đốc/Chuyên Viên Xây Dựng Mô Hình & Định Lượng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 • Tổ chức và thực hiện các công việc về xây dựng, vận hành và kiểm định các mô hình và định lượng đo lường rủi ro của ACB
 • Phát triển công việc được giao

 • Quản lý công việc được giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

1.Trình độ Học vấn

Educational Qualifications

1.1 Trình độ tối thiểu (Degree): Đại học.

Chuyên ngành (Majors): Toán tài chính, Toán kinh Tế, Toán thống kê, Tài chính ngân hàng, Bách khoa, Công nghệ thông tin.

1.2 Chứng chỉ (Licences): Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ Data Science & Machine Learning, FRM, Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL).

2. Năng lực

Competencies

2.1 Kiến thức/ Chuyên môn

Knowledge/ Expertise

 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về xử lý dữ liệu lớn, phân tích thống kê toán, xây dựng các

 • mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo/máy học/học sâu (AI/Machine learning/Deep learning).

 • Có kiến thức về mô hình đo lường rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, Basel.

 • Có kiến thức về hoạt động ngân hàng, quy trình tín dụng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng.

 • Có kiến thức về quy định pháp luật có liên quan.

 • Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, tình hình chính trị - xã hội.

2.2 Kỹ Năng

Skills

 • Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm xử lý dữ liệu và thống kê: Python, R, SQL…

 • Kỹ năng làm việc hiệu quả.

 • Kỹ năng quản lý thời gian.

 • Kỹ năng đọc và giao tiếp tiếng Anh tốt.

3. Các Kinh nghiệm Liên quan

Relevant Experiences

 • Số năm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí này hoặc tương đương.

 • Lĩnh vực: Xây dựng/triển khai/kiểm định các mô hình đo lường rủi ro tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, các công ty tư vấn.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển