HO - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn

HO - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn

Mô tả công việc:

Yêu cầu công việc:

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply