HO - Giám Đốc/Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường

HO - Giám Đốc/Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Giám sát sự tuân thủ các hạn mức rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thị trường theo quy định nội bộ và NHNN;
 • Tham gia thực hiện việc xây dựng và kiểm nghiệm định kỳ các phương pháp, công cụ đo lường rủi ro phù hợp với mức độ rủi ro, nhu cầu quản lý và dự báo rủi ro;
 • Thực hiện kiểm tra sức chịu đựng của ACB trong điều kiện căng thẳng liên quan các loại rủi ro trên, từ đó đề xuất các hành động dự phòng (nếu cần);
 • Thực hiện báo cáo các rủi ro thanh khoản, lãi suất trên sổ ngân hàng và thị trường. Xây dựng các công cụ hỗ trợ báo cáo và quản lý dữ liệu nhằm bảo đảm các báo cáo rủi ro được kịp thời và phù hợp với các yêu cầu của nội bộ và NHNN;
 • Công việc khác theo phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt về cơ chế hạch toán kế toán, các sản phẩm tài chính cấp cao và các quy định của Basel và NHNN.
 • Có hiểu biết tốt về các loại rủi ro trong hoạt động tài chính.
 • Kỹ năng phân tích và đưa ra các quyết định độc lập.
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.
 • Kỹ năng quản lý nhằm phát huy tối đa năng lực và khả năng chủ động trong công việc của nhân viên.
 • Kỹ năng tư duy cải tiến nhằm quản lý tốt rủi ro theo tốc độ phát triển nhanh của ACB.
 • Chính trực.
 • Tinh thần Trách nhiệm.
 • Chuyên nghiệp.
 • Phản hồi nhanh.
 • Công bằng.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển