HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng

HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện kiểm soát rủi ro tín dụng liên quan đến quy trình, hệ thống và con người trong hoạt động tín dụng; Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống phê duyệt tín dụng, hạn mức phê duyệt của cấp phê duyệt tín dụng; Thực hiện quản lý và giám sát sự kiện rủi ro tín dụng xảy ra trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng, nguyên nhân cốt lõi của rủi ro và đề xuất biện pháp kiểm soát/giảm thiểu, đồng thời đưa ra cảnh báo rủi ro, bài học kinh nghiệm và truyền đạt đến đơn vị kinh doanh/hỗ trợ để sớm nhận diện và cải tiến/điều chỉnh phù hợp, đảm bảo quản lý được rủi ro tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng.
 • Thực hiện triển khai đánh giá rủi ro tín dụng, giám sát thực thi các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với sản phẩm, quy trình tín dụng của ACB, hệ thống, con người tham gia vào quy trình để phòng ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh.
 • Thực hiện phân tích nguyên nhân của của các sự kiện rủi ro tín dụng phát sinh, các hành động đã và đang thực hiện và đề xuất các hành động tăng cường. Đồng thời đưa ra cảnh báo rủi ro, bài học kinh nghiệm và truyền đạt đến đơn vị kinh doanh/hỗ trợ.
 • Thực hiện cập nhật thông tin/dữ liệu về các rủi ro tín dụng phát sinh được ghi nhận/báo cáo từ đơn vị quản lý rủi ro tuyến 1, 2, 3, các hành động khắc phục và kết quả thực hiện hành động để có cơ sở dữ liệu rủi ro đầy đủ phục vụ công tác kiểm soát rủi ro tín dụng đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.
 • Tham gia xây dựng và cập nhật hệ thống phê duyệt tín dụng, hạn mức phê duyệt của cấp phê duyệt tín dụng phù hợp chiến lược của ACB và đảm bảo sự tuân thủ quy định của NHNN, quy định của pháp luật.
 • Tham gia xây dựng/chỉnh sửa các chương trình/công cụ hệ thống phục vụ cho việc quản lý hệ thống xét duyệt và kiểm soát sự tuân thủ chính sách/quy định xét duyệt tín dụng, thẩm quyền phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng.
 • Tham gia xây dựng danh mục dữ liệu/báo cáo liên quan hoạt động phê duyệt tín dụng nhằm đánh giá tình hình phê duyệt tín dụng, chất lượng phê duyệt tín dụng.
 • Đề xuất cải tiến chất lượng dữ liệu phục vụ công tác đánh giá tình hình phê duyệt tín dụng, chất lượng phê duyệt tín dụng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Trình độ đại học, chuyên ngành Tài Chính, Ngân hàng, Luật, Tin học, Kỹ sư
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại hoặc tương đương trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng
 • Kiến thức về nghiệp vụ tín dụng/phân tích, thẩm định tín dụng
 • Kiến thức về sản phẩm và/hoặc dịch vụ tín dụng của ACB
 • Kiến thức về tài chính/ngân hàng, tình hình kinh tế xã hội
 • Kiến thức về các phần mềm, công cụ liên quan đến thẩm định tín dụng/quản lý tín dụng
 • Kiến thức về pháp luật ngân hàng (luật NHNN/luật các TCTD/thông tư, quy định, nghị định)
 • Kiến thức về rủi ro và quản lý rủi ro
 • Kỹ năng tự nghiên cứu
 • Kỹ năng tổng hợp, đánh giá, phân tích
 • Khả năng tư duy, sáng tạo
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint, các công cụ BI, các công cụ phân tích
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (nói và viết), đọc hiểu tài liệu.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển