HO - Chuyên Viên Quản lý Danh Mục Tín Dụng

HO - Chuyên Viên Quản lý Danh Mục Tín Dụng

Mô tả công việc:

 • Đề xuất cải tiến chất lượng dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ tốt hơn công tác giám sát chất lượng danh mục.
 • Đề xuất các phương pháp quản lý rủi ro thông qua kết quả phân tích và quản lý danh mục.
 • Tham mưu cho Giám đốc Bộ phận Quản lý danh mục tín dụng trong việc xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ACB.
 • Yêu cầu đơn vị/ cá nhân hỗ trợ, phối hợp thực hiện công việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Phát triển công việc được giao
 • Quản lý công việc được giao

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ Học vấn:

 • Trình độ đại học, chuyên ngành Tài Chính, Ngân hàng, Luật, Tin học, Kỹ sư.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan:

 • Kiến thức về quản trị ngân hàng hiện đại.
 • Kiến thức về các mô hình quản lý rủi ro.
 • Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội.
 • Kiến thức về các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng.
 • Kiến thức về các phương pháp phân tích tín dụng, các rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
 • Kiến thức về các chính sách tín dụng, các qui định luật pháp liên quan.

3. Các Kỹ Năng:

 • Kỹ năng tự nghiên cứu.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích.
 • Khả năng tư duy, sáng tạo.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, thuyết trình.
 • Vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint, các công cụ BI, các công cụ phân tích, dự báo, thống kê.
 • Ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp tiếng Anh (nói và viết), đọc hiểu tài liệu.

4. Các Kinh nghiệm Liên quan:

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại hoặc tương đương trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có:

 • Chính trực
 • Tinh thần Trách nhiệm
 • Dũng cảm
 • Chuyên nghiệp
 • Phản hồi nhanh
 • Công bằng

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hồ Chí Minh
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển