HO - Giám Đốc Bộ Phận Quản Lý Rủi Ro Gian Lận

HO - Giám Đốc Bộ Phận Quản Lý Rủi Ro Gian Lận

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Phát triển mảng công việc được phân công thông qua:
 • Phân tích các xu hướng rủi ro mới, thay đổi của rủi ro gian lận trong từng thời kỳ.
 • Phân tích xu hướng ứng dụng công cụ, phương pháp quản lý rủi ro gian lận mới theo các thông lệ trong khu vực, ngành  và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
 • Quản lý mảng công việc được phân công: Quản lý thực hiện xây dựng và triển khai quản lý rủi ro gian lận; Hoàn thiện các hướng dẫn và quy trình công việc trong phạm vi quản lý của BP.
 • Quản lý và phát triển nhân sự:
 • Quản lý và phát triển nhân sự trong BP bao gồm: quản lý thái độ và sự phối hợp trong công việc của các nhân sự, quản lý các kỹ năng công việc và kiến thức phù hợp với lộ trình phát triển nghề nghiệp cho từng chức danh, nhân sự trong phòng, đảm bảo phù hợp với kế hoạch hành động của phòng, của BP đã được phê duyệt.
 • Quản lý và đánh giá việc thực hiện công việc của từng chức danh, cá nhân trong BP nhằm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của phòng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1.Trình độ học vấn: 

        Educational Qualifications

 • Trình độ tối thiểu (Degree): Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Chuyên ngành (Majors): Kinh tế, Ngân hàng, Kỹ thuật, Thanh tra, An ninh

2.Năng lực:

2.1 Kiến thức/ Chuyên môn:

 • Có kiến thức về quản lý rủi ro gian lận trong ngân hàng/tổ chức tài chính
 • Kiến thức về các qui định luật pháp liên quan.
 • Kiến thức về các khung/chính sách quản lý rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế.
 • Hiểu biết về các công cụ quản lý rủi ro hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Kiến thức về các chính sách, sản phẩm của Ngân hàng
 • Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội

2.2 Kỹ năng:

 • Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc
 • Kỹ năng phân công và giao việc
 • Kỹ năng quản lý kết quả công việc
 • Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên
 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng trainning (thực hiện giảng dạy, đào tạo nội bộ

3.Các Kinh nghiệm Liên quan

       Relevant Experiences

 • Số năm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí này hoặc tương đương
 • Lĩnh vực: Kinh nghiệm trong việc điều tra, ngăn chặn và quản lý gian lận, kiểm toán, giám sát sự tuân thủ, kỹ thuật, quản lý sự chuyển đổi hoặc cải tiến quy trình.Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển