HO - Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp

HO - Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp

Mô Tả Công Việc

 • Tham mưu, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm được phân công cho Giám đốc sản phẩm.
 • Thiết kế, cải tiến sản phẩm được phân công phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng trong từng thời kỳ
 • Quản lý sản phẩm: theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch sản phẩm được phân công,...
 • Hỗ trợ bán hàng: Hướng dẫn/giải đáp các thắc mắc, khảo sát tình hình triển khải sản phẩm, lãi suất/phí của các ngân hàng trên thị trường, xây dựng sổ tay sản phẩm, hỗ trợ marketing sản phẩm.
 • Đào tạo nghiệp vụ về sản phẩm cho toàn hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

 • Trình độ: Đại học, ưu tiên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng.
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp.
 • Tối thiểu 3 năm làm việc trong ngân hàng và 2 năm liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 • Kỹ năng tư duy, phán đoán, thuyết phục, đàm phán, thương lượng.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp.
 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực phụ trách

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply