HO - Nhân Viên/Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

HO - Nhân Viên/Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Mô Tả Công Việc:

 • Tham gia xây dựng, cập nhật và giải thích các chính sách, tiêu chuẩn, công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro hoạt động.
 • Đảm bảo chính sách quản lý rủi ro hoạt động được triển khai và thực thi hiệu quả ở các đơn vị trong toàn Ngân hàng.
 • Thực hiện đánh giá định kỳ tại các tuyến phòng ngự đầu tiên (First line of defense); các rủi ro hoạt động trọng yếu được giảm thiểu và  được kiểm soát phù hợp với khẩu vị rủi ro của Ngân hàng
 • Duy trì hồ sơ rủi ro hoạt động trên phạm vi toàn Ngân hàng phù hợp với khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. Phân tích các thay đổi/ xu hướng của hồ sơ rủi ro
 • Làm việc với các bộ phận khác có liên quan để hỗ trợ/tư vấn về thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro.
 • Phối hợp với Kiểm toán nội bộ để lập kế hoạch đánh giá và giám sát sự tuân thủ về quản lý rủi ro hoạt động.
 • Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP).

Yêu Cầu Công Việc:

 • Trình độ:
 • Trình độ đại học/ cao học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, kỹ thuật, công nghệ thông tin …
 • Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng  viên có chuyên môn về IT và đặc biệt về Dara Warehouse.
 • 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí liên quan trong ngành ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế.
 • Có kinh nghiệm về quản lý rủi ro.
 • Đã từng có kinh nghiệm kiểm toán, giám sát sự tuân thủ, kỹ thuật, quản lý sự chuyển đổi hoặc cải tiến quy trình.
 • Các kiến thức chuyên môn liên quan:
 • Kiến thức tổng quát trong hoạt động kinh doanh.
 • Kiến thức về chính sách và hoạt động vận hành của Ngân hàng.
 • Kiến thức về chuẩn hóa quy trình.
 • Kiến thức về công nghệ thông tin.
 • Kiến thức về quản lý rủi ro.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển